Odcisk

 

GERMAN POLAND BRIDGE GROUP Sp. z o.o.
Jabłońskiego 14
35-068 Rzeszów
E-Mail: biuro@gpb-group.com
Mobil: +48 790 806 605

Umsatzsteuer-ID
KRS 0000524479
REGON 181155802
NIP PL5170367653

Disclaimer – informacje prawne

§ 1 Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość tej strony internetowej jest tworzona z największą możliwą starannością. Dostawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność dostarczanych treści. Korzystanie z zawartości witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Treści oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Poprzez samo wyłączne korzystanie ze strony internetowej dostawcy nie dochodzi do stosunku umownego między użytkownikiem a usługodawcą.

§ 2 Linki zewnętrzne

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich (“linki zewnętrzne”). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności danego operatora. Dostawca sprawdził, czy istnieją jakiekolwiek naruszenia prawne podczas pierwszego połączenia z linkami zewnętrznymi odsyłającymi do obcych zawartości. W tym czasie żadne naruszenia nie były widoczne. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść zewnętrznych stron. Załączenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca akceptuje treść znajdującą się za danym odnośnikiem lub linkiem. Stała kontrola linków zewnętrznych nie jest możliwa dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W momencie dowiedzenia się o naruszeniu prawa, dane zewnętrzne linki będą natychmiast usuwane.

§ 3 Prawo autorskie i pokrewne prawa autorskie

Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnym prawom autorskim. Każde użycie, na które nie zezwala niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawa autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, obróbki, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści znajdujących się w bazach danych lub w innych mediach elektronicznych i systemach. Treści i prawa stron trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub przekazywanie pojedynczych treści lub pełnych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolona jest wyłącznie produkcja kopii i plików do pobrania w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych.

Przedstawienie tej witryny w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Specjalne warunki użytkowania

Jeżeli specjalne warunki indywidualnego użytkowania niniejszej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustępów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takiej sytuacji obowiązują w każdym indywidualnym przypadku specjalne warunki użytkowania.

Quelle: Juraforum.de – Impressum Generator

× Jak mogę ci pomóc?