Organizacja budowy i współpraca z podwykonawcami na terenie Niemiec

1

dzień

wypełniony cenną i potwierdzoną wiedzą
3

panele

wykłady i warsztaty zwieńczone indywidualnymi konsultacjami
2

wykładowców

ekspertów z dziedziny niemieckiego prawa budowlanego
100 %

wiedzy

którą od razu wykorzystasz w działaniu

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Odbycie tego szkolenia połączonego z praktycznymi konsultacjami w modelu 1-do-1 dostarczy Ci gruntownej wiedzy na temat organizacji i zarządzania niemiecką budową.

Dowiesz się z niego, w jaki sposób współpracować z bezpośrednim klientem - zleceniodawcą przedsięwzięcia. Pozyskasz informacje, jak podchodzić do swoich podwykonawców, a także na co zwrócić uwagę podczas kontaktów z urzędami i instytucjami państwowymi.

Odbycie szkolenia pozwoli Ci na pełne przygotowanie do przeprowadzania prac budowlanych na terenie Niemiec - zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Skontaktuj się z nami

Jak wygląda program tego szkolenia?

Omówienie aspektów prawnych

Dowiesz się, czym jest umowa budowlana, jakie klauzule musi posiadać, a także jak powinny wyglądać dokumenty sporządzanie między Tobą, klientem, a podwykonawcami. Dodatkowo, otrzymasz całą listę elementów, na które musisz zwrócić szczególną uwagę.

Definicja ugody

Pozyskasz wiedzę, kiedy warto zawrzeć ugodę oraz jakie informacje powinien zawierać taki dokument, aby chronił Twoje interesy.

Odbiór inwestycji

Poznasz prawne znaczenie odbioru oraz dowiesz się, jak powinien być skonstruowany taki dokument, aby miał pełną moc prawną.

Ubezpieczenia

Podczas tej części szkolenia dowiesz się, jakie są najpopularniejsze typy ubezpieczeń stosowanych na niemieckiej budowie. Zyskasz również informacje, które z nich musisz wykupić, aby w pełni zabezpieczyć całą inwestycję.

Delegowanie pracowników

Poznasz prawne i formalne aspekty związane z oddelegowywaniem pracowników. Dowiesz się, jakie dokumenty są Ci do tego potrzebne, na jaki okres czasu możesz delegować swoich podwładnych, a przede wszystkim, jakie warunki musisz spełnić, aby takie działanie było zgodne z przepisami niemieckiego prawa.

Kluczowa dokumentacja

Tą część szkolenia poświęcisz na zapoznanie się z rodzajami dokumentów, które będą Ci potrzebne do prawidłowego i legalnego rozpoczęcia oraz prowadzenia niemieckiej budowy.

Kontrola na budowie

W tym miejscu pochylimy się nad sprawami związanymi z zapewnieniem pełnej zgodności z wymogami stawianymi przez niemieckich ustawodawców. Dowiesz się m.in. jakie kompetencje kontrolne posiada niemiecki urząd celny, jak powinny wyglądać paski płacowe wydawane Twoim pracownikom, a także jak przebiega cały proces kontroli dokonywanej przez niemiecki Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Indywidualna konsultacja

Zwieńczeniem dnia szkoleniowego będzie indywidualna rozmowa, którą przeprowadzisz bezpośrednio z naszym szkoleniowcem. Podczas jej trwania zyskasz możliwość dokładnego omówienia wyzwań stojących przed Twoją firmą, jak również pozyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących Twojej działalności.

Jak przebiega nauka?

Dla Twojego komfortu oraz maksymalizacji efektów szkolenia - zostało ono podzielone na 3 kluczowe części.

Wykład

Podczas jego trwania poznasz najważniejszą teorię związaną z organizacją budowy w Niemczech.

Warsztaty

Uczestnictwo w nich, pozwoli Ci na praktyczne wykorzystanie już pozyskanej wiedzy.

Konsultacje

Dające możliwość dokładnego zbadania indywidualnych problemów oraz wyzwań, przed którymi staje Twoja firma.

Jak możesz zapisać się na to szkolenie?

× Jak mogę ci pomóc?